کابینت دستگردی ساخت انواع کابینت فلزی ساخت کابینت MDF ساخت کابینت بدنه فلز درب MDF ساخت کمد دیواری, جا کفشی,پارتیشن بندی و غیره آدرس:بیرجند خیابان نیرو هوایی بین نیرو هوایی 13 و 15 روبروی پارک شقایق http://www.cabinets.ir 2020-03-28T02:12:39+01:00 text/html 2019-08-19T09:25:07+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی انتخاب رنگ برای آشپزخانه های کوچک http://www.cabinets.ir/post/44 <div align="center"><font size="5"><b>انتخاب رنگ برای آشپزخانه های کوچک</b></font></div><div align="center"><b><font size="6"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="6"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/woodcolor.jpg" alt="انتخاب رنگ برای آشپزخانه های کوچک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="right"><b><font size="2">انتخاب رنگ برای آشپزخانه یکی از سخت‌ترین تصمیم‌ها در دکوراسیون خانه است.<br>وجود وسایل، کابینت‌ها، اشیاء روی اپن، پوشش بین کابینت‌های بالا و پایین، پوشش کف همه باید در نظر گرفته شود. <br><br>در صورتی که آشپزخانه کوچک باشد، انتخاب رنگ درست حساس‌تر می‌شود. </font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><b>بقیه مقاله در ادامه مطلب..</b></font><br><b><font size="6"></font></b></div><div><br></div> text/html 2019-08-19T08:35:24+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی کابینت mdf واحد های ارتش (واقع در بلوار شهید ناصری) http://www.cabinets.ir/post/43 <div align="center"> <b><font size="6">کابینت MDF واحد های ارتش </font></b><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/DSC03163.JPG" alt="کابینت mdf واحد های ارتش (واقع در بلوار شهید ناصری)بیرجند" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center">(واقع در بلوار شهید ناصری)</div><div align="right">ادامه عکس ها در ادامه مطلب ...<br></div> text/html 2019-05-17T04:28:52+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی قاب جمع کن های ساده چوبی قابل ساخت http://www.cabinets.ir/post/42 <div align="center"> <b><font size="5">قاب جمع کن های ساده چوبی قابل ساخت</font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/Collecttheframe1.jpg" alt="قاب جمع کن های ساده چوبی قابل ساخت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="5">Map build frame builder</font></b></div> text/html 2019-03-20T17:23:04+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی اکسسوری های کابینت و کمد http://www.cabinets.ir/post/41 <div align="center"> <b><font size="5">اکسسوری های کابینت و کمد</font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/accessory9.jpg" alt="اکسسوری جا کفشی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2018-09-29T12:47:04+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی کار فلز با درب mdf http://www.cabinets.ir/post/40 <div align="center"><font size="4"> <font size="5">کار فلز با درب mdf</font></font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/eshtehad7.jpg" alt="رنگ چوب پتینه مشه و ونگه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">رنگ چوب پتینه مشه و ونگه</font><br><font size="4"></font></div> text/html 2018-09-29T12:28:51+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی کاربرد تیغ اره دستگاه های دورکن http://www.cabinets.ir/post/39 <div align="center"><br><b><font size="4"><b><font size="4">کاربرد تیغ اره دستگاه های دورکن</font></b></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/TablesawBlades.jpg" alt="کاربرد تیغ اره دستگاه های دورکن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><div align="center"><h5 class="_tf _0 _1 _2 _3 _tg _2y _b"><font size="4">Essential Tablesaw Blades</font></h5><div><br></div></div> text/html 2018-08-10T05:01:38+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی کابینت فلز با درب mdf سفید و مشکی http://www.cabinets.ir/post/38 <div align="center"> <b><font size="5">کابینت فلز با درب mdf سفید و مشکی</font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/IMG_20171230_191916.jpg" alt="کابینت فلز با درب mdf سفید و مشکی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/IMG_20171230_193031.jpg" alt="کابینت فلز با درب mdf سفید و مشکی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-08-10T04:38:28+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی کمد دیواری mdf با رنگ کتان روشن و تیره http://www.cabinets.ir/post/37 <div align="center"> <b><font size="5">کمد دیواری mdf با رنگ کتان روشن و تیره</font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/IMG_20180312_184759.jpg" alt="کمد دیواری mdf با رنگ کتان روشن و تیره" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2018-07-28T08:14:04+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی کمد دیواری رنگ سفید ملامینه http://www.cabinets.ir/post/36 <div align="center"> <b><font size="4"><b><font size="4">کمد دیواری رنگ سفید ملامینه</font></b></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><b><font size="4"><br></font></b></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/Photo0047.jpg" alt="کمد دیواری رنگ سفید ملامینه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div> text/html 2018-05-25T17:38:12+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی تقسیمات کشو کمد و کابینت http://www.cabinets.ir/post/35 <div align="center"><font size="6">تقسیمات کشو کمد و کابینت<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/Drawersplit.jpg" alt="تقسیمات کشو کابینت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div> text/html 2018-05-18T08:56:47+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی عکس های میز کامپیوتر سری 1 http://www.cabinets.ir/post/34 <div align="center"><b><font size="4"> عکس های میز کامپیوتر&nbsp; سری 1</font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/03e.jpg" alt="عکس های میز کامپیوتر سری 1" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1"><b>بقیه عکس ها در ادامه مطلب ..</b></font><br><b><font size="4"></font></b></div> text/html 2018-04-28T04:15:23+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی ایده ی کار با چوب سری 1 http://www.cabinets.ir/post/33 <div align="center"><font size="5">ایده ی کار با چوب سری 1<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/ideawood.jpg" alt="ایده سوراخ کردن چوب گرد " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2018-04-27T12:10:39+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی کتاب نقشه ساخت 6000 پروژه چوبی http://www.cabinets.ir/post/32 <div align="center"><font size="5">کتاب نقشه ساخت 6000 پروژه چوبی</font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/5aca270.jpg" alt="نقشه ساخت 6000 پروژه چوبی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></div> text/html 2018-04-23T06:42:45+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی معرفی ماشین اره فلکه یا همان اره نواری http://www.cabinets.ir/post/31 <div align="center">معرفی ماشین اره فلکه یا همان اره نواری<br><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/vbandaws.jpg" alt="اره نواری عمودی (ایستاده):" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div>ماشین اره نواری از پر کاربرد ترین دستگاه های ماشین آلات صنایع چوب  می باشد. این دستگاه دارای دو نوع عمودی و افقی می باشد. یکی از انواع روش های برش سرد در کارگاه های کوچک صنایع چوب روش برش به وسیله ماشین اره نواری است.<br>روش برش سرد به دلیل سرعت و دقت بالا و همچنین سادگی در روش استفاده آن یکی از روش های پر طرفدار در برش به حساب می آید.<br>از ماشین اره نواری در کارهای مختلف از قبیل قوس بری، برش طولی ، بریدن چوبهای ظریف ، بریدن فاق وزبانه و تبدیل گرده بینه های چوب به الوار و تخته ، قطع کردن چوبهای ضخیم وسایر کارهای دیگر می توان استفاده نمود .<br> text/html 2018-04-22T06:07:14+01:00 www.cabinets.ir مهدی دستیگردی معرفی انواع چوب http://www.cabinets.ir/post/30 <div align="center"><font size="6"><font size="6">معرفی انواع چوب<br><br></font><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154887/namchoobha.jpg" alt="معرفی انواع چوب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font><br><div align="right"><font size="2"><b>راش: Brich<br></b><br></font><div align="right"><font size="2">نام علمی این چوب Fagus orientalis نام فارسی و بومی راش و مرس و نام انگلیسی آن Beech است. از خواص ظاهری چوب راش درون نامشخص و به رنگ كرم مایل به قرمز است. دوایر سالیانه فشرده و در نتیجه در مقاطع طولی دارای خطوط كم و بیش مشخص ناشی از آن است. از بارزترین خصوصیات شاید بتوان به پره های چوبی در مقاطع طولی اشاره كرده كه در مقطع شعاعی به پرمگس و در مقطع مماسی به دوك معروفند و این پره ها به صورت لكه های قرمز دیده میشود. چه بسا گاهی این پرمگس های زیبا عیب محصوب میشوند چرا كه به عقیده نجاران این بخشهای چوب پس از رنگ كاری سیاه میشوند. گونه راش چوبی نیمه سنگین و دارای بافتی همگن و تقریبا مقاوم در برابر حشرات و قارچهاست. گرده بینه های درجه 1 و 2 راش در ایران بیشتر به مصرف كارخانجات روكش و تخته لایه می رسد و گرده بینه های درجه 3 پس از تبدیل به الوار به بازار تهران (پل چوبی) روانه می شوند. بنا به اطلاعات بازار میزان تفاوت قیمت آن در 6 ماهه نخست در بازار تهران بوده است. به دلیل بافت همگن و درجه سختی مناسب این چوب بیشترین تقاضا را برای خرید به منظور تهیه مبل در بازار دارد. همچنین به دلیل قابلیت آغشتگی با انواع محلولهای حفاظتی بیشترین گونه مصرفی در كارخانه های اشباع است. البته اخیرا گونه های خارجی راش از طریق آذربایجان وارد ایران شده است كه بنا به ادعای مبل سازان و فرشندگان چوب كیفیت چوب راش ایرانی را ندارد ولی به دلیل ابعاد و رطوبت مناسب تخته ها میزان ضایعات كمتری، در امر فرآیند تولید دارد.</font><br></div></div><br><br></div>